Een 1:8 gewasrotatie

Jaarlijks een nieuw bouwplan

Ieder jaar maakt ERF een nieuw bouwplan. Hierop zijn 3 factoren van invloed: De grondsoort van het perceel, de vruchtwisseling die nodig is voor de bodemkwaliteit en de vraag naar verschillende producten vanuit de markt.

vruchtwisselingsschemaHet belangrijkste uitgangspunt in de bedrijfsvoering is een behoorlijk bedrijfseconomisch rendement. Hiervoor kijken we wat er nodig is voor de continuïteit van het bedrijf en het kunnen voldoen van de stijgende pachtprijs. Rooigewassen, zoals pastinaken en bieten geven een goed financieel rendement maar hebben door de intensievere bewerking meer invloed op de kwaliteit van de bodemstructuur. In een 1:8 gewasrotatie wisselen we deze gewassen af met maai- en rustgewassen. Als geheel vermindert dit de bodemdruk, waardoor we met minder kosten rendabele gewassen kunnen telen.

in het bouwplan hebben we het aandeel eenjarige voedergewassen als maïs en voederbieten teruggebracht. Toegenomen is het aandeel tweejarige voeder- en rustgewassen als luzerne, gras en klaver. Het aandeel erwten en bonen is in de afgelopen jaren stabiel gebleven.  

Onze certificeringen