Stabiliteit en diversiteit 

Experimenteren met strokenteelt

In het teeltjaar 2014-2015 zijn we begonnen met het uitproberen van strokenteelt. In het teeltjaar 2016-2017 hebben we ervaring opgedaan met een perceel van 40 hectare dat volledig was ingedeeld met stroken. We hebben gemerkt dat het aantal natuurlijke vijanden toeneemt en ziektes minder snel groots uitbreken.  
 

Vijf gewassen in stroken van 6, 12, 24 en 48 meter

IllustratieLayoutStrokenteeltZonderTitelVanaf het teeltjaar 2016-2017 werken we voor het eerst met een combinatie van strokenteelt op één perceel van circa 40 hectare. Samen met Wageningen University & Research en Louis Bolk instituut hebben we een ontwerp gemaakt voor het perceel waarin we verschillende combinaties maken. We wisselen 5 gewassen én bloemenstroken met elkaar af en proberen de optimale combinatie van gewassen te vinden die goed naast elkaar passen. Ook willen we ontdekken wat de optimale breedte van de gewasstroken moeten zijn. De stroken moeten breed genoeg zijn voor natuurlijke vijanden om bij een bewerking te kunnen schuilen in een naastgelegen strook. Daarnaast moeten de stroken goed passen bij de breedtes van onze machines, waarmee we zaaien, onkruid wieden, branden en oogsten. Het strokenteeltperceel ligt naast een bosperceel en bevat ook proefvelden met aardappelrassen. 

Bloemstroken tussen de erwten

IllustratieBloemenstrokenIn het teeltjaar 2015-2016 zijn we gestart met het ontwikkelen van kennis over het combineren van landbouwgewassen met natuur. Op één van onze percelen hebben we op de helft ervan erwten ingezaaid met bloemenstroken aan de randen en in het midden. Op de andere helft hebben we erwten ingezaaid zonder bloemenstroken.

In erwten kunnen luizen grote schade veroorzaken. We wilden onderzoeken of bloemenstroken ervoor zorgen dat er meer natuurlijke vijanden komen die luizen eten en daarmee de schade in het gewas verminderen. Om dit te meten hebben we in beide gedeeltes van het perceel een strook met plakvallen neergezet. Tijdens het groeiseizoen konden we hierdoor wekelijks het aantal gevangen luizen en natuurlijke vijanden tellen. Vanaf half juni bloeien de bloemenstroken en in juli staan ze volop in bloei.

Uit de telling bleek dat vanaf eind juni het aantal luizen sterk toeneemt en een week later het aantal natuurlijke vijanden ook is toegenomen. Deze toename is sterker in het gedeelte met de bloemenstroken. De proef was onderdeel van het project 'stabiliteit door diversiteit,' waarin we samenwerken met Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut. In het teeltjaar 2016-2017 hebben we de proef voortgezet. Met aanvullende resultaten te kunnen bouwen aan betrouwbare data. 
 

 

Afwisseling in aardappelrassen

IllustratieAfwisselingAardappelrassenERF werkt graag mee aan het weerbaarder maken van planten tegen ziektes. In het teeltjaar 2015-2016 zijn we daarom gestart met een strokenteeltproef waarin twee aardappelrassen zich afwisselen. Dit was het ras Ditta en het ras Vitabella. Ditta is erg gevoelig voor de aardappelziekte phytophthora en is op een ander veld ook vollevelds geteeld. Vitabella is een minder gevoelig ras.

Op het proefperceel zijn de rassen Ditta en Vitabella om en om gepoot in stroken van 6 meter breed. Doel van deze proef was te onderzoeken of het ras Ditta in de strook minder snel ziek wordt door phytophthora dan in het volle veld. En als de ziekte uitbreekt, te bekijken of dit door strokenteelt minder snel uitbreidt dan in het volle veld.

Uit de waarnemingen bleek dat na een lichte uitbraak de planten in de stroken minder snel worden aangetast dan in het grote veld. In de zomer van 2015 was de phytophthoradruk in het algemeen erg laag, waardoor de aardappelen op het perceel bijna niet ziek zijn geworden.  De proef was onderdeel van het project 'stabiliteit door diversiteit,' waarin we samenwerken met Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut. In het teeltjaar 2016-2017 hebben we de proef voortgezet maar het groeiseizoen was niet optimaal en vanaf het teeltseizoen 2017-2018 wordt de proef op een groter oppervlakte geïntegreerd met meerdere strokenteelten.  

Onze certificeringen