Allround autonoom voertuig voor betere bodemkwaliteit

ERF BV investeert in de aanschaf van de AgBot, een innovatief Allround Autonoom Voertuig. Door te investeren in dit licht gewicht voertuig en bijbehorende software wordt bijgedragen aan het tegen gaan van de bodemverdichting en waterbesparing tijdens de teelt. Het voertuig combineert de laatste stand op technologische gebied wat betreft landbouwvoertuigen met de juiste toepassing en integratie van Smart Farming.

Bodemaantasting en meer specifiek bodemverdichting is een ernstig probleem in de landbouwsector en vormt een serieuze dreiging voor water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, klimaatverandering en de voedseleconomie. Onderzoek geeft aan dat voor Flevoland tussen 45% en 60% van de ondergrond verdicht is. Een belangrijke oorzaak van bodemverdichting zijn zware landbouwmachines. Het aantal zware landbouwmachines is de afgelopen jaren als maar toegenomen van wege de inzet van grote gecombineerde machines.

De AgBot biedt dé oplossing voor het belangrijkste aantastingsproces van de bodem. Door vermindering van de bodemverdichting verbetert de groei van gewassen en waterdoorlatendheid en daarmee de ontwatering. Het gebruik van de AgBot draagt bij aan een betere ontwatering (drainage) van de percelen.

Daarom ziet ERF BV de noodzaak voor de aanschaf van de AgBot. Een licht, innovatief, zelfrijdend en volledig autonoom voertuig dat met de bijbehorende software op afstand bestuurd wordt, gericht op precisielandbouw en Smart Farming. Dit lichtgewicht voertuig voorkomt bodemverdichting en de gevolgen hiervan.

Logo EU

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Onze certificeringen