Uniek in de integratie van landbouw en natuur   

Inspireren en ontwikkelen van de sector


Onze maatschappelijke rol komt sterk naar voren in het delen van onze kennis en ervaring. De vruchtbare bodem in Flevoland maakt het mogelijk om te experimenteren met teelttechnieken en machines. Daarna kunnen we dit uitproberen op grotere schaal. We werken hierin samen met veel biologische telers, onderzoekers, leveranciers en afnemers. Om gedachten uit te wisselen en samen te werken in projecten gericht op de ontwikkeling van de landbouw van de toekomst.

Nieuwe technieken uitproberen

In de biologische teelt kijken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een gezonde bodem en leefomgeving. Het is belangrijk om structuurbederf zoveel mogelijk te beperken. ERF werkt daarom steeds meer met machines op rupsbanden, seizoensrijpaden en zelfrijdende wiedbedden. Andere innovaties richten zich ook op efficiënt grootschalig kunnen telen door het handwerk zoveel mogelijk te verminderen. Lees hier meer over de machines die we hiervoor gebruiken.

Het teeltsysteem veranderen

Samen met Wageningen University & Research heeft ERF een ontwerp gemaakt voor een perceel waarop verschillende gewassen op verschillende breedtes zijn afgewisseld. Hierdoor wordt de agro biodiversiteit versterkt en daarmee ook de leefomgeving van natuurlijke vijanden die ziekten en plagen in onze gewassen bestrijden. De kwaliteit en kwantiteit van de productie kan daarmee toenemen, vooral met robuustere gewassen.  Als landbouwbedrijf past onze mechanisatie het beste bij breedtes van 48 meter. Deze breedte hebben we afgewisseld met smallere stroken om te onderzoeken wat de beste combinatie is met een functionele combinatie van optimale biodiversiteit en inzet van arbeid.  Lees hier meer over onze ervaringen op dit perceel met strokenteelt op 42 hectare

Geïntegreerde ontwikkeling van landbouw, natuur, wonen, werken en recreëren 

De landbouw profiteert nog meer van de kracht van de natuur door het in een groter gebied geïntegreerd met elkaar te ontwikkelen. In de relatief jonge provincie Flevoland bood het programma Nieuwe Natuur de gelegenheid voor ERF en het Flevo-landschap om dit in een pioniersproject op te pakken. Het gebied Noorderwold-Eemvallei zal worden ingericht met verschillende onderdelen. Akkerbouw en groenteteelt,  waarin robuuste gewassen en integratie van natuurelementen een groot aandeel hebben. Afgewisseld met diverse gebieden waarin verschillende soorten natuur kunnen floreren. In het gebied is ook ruimte voor wonen en werken, door verschillende groepen stadsbewoners. Daarnaast is het gebied toegankelijk voor recreatie.  Lees hier verder hoe ERF en Flevo-landschap samenwerken aan deze geïntegreerde ontwikkeling.


U bent hier: Home Kennisontwikkeling
Onze certificeringen