De bodem minder belasten en beter voeden 

Investeren in bodem en landschap

ERF doet er alles aan om de bodem vruchtbaar en goed doorlaatbaar te houden. Hierdoor kunnen de gewassen goed en stabiel groeien. We verminderen we de belasting met zware machines en bevorderen een rijk bodemleven. 

Bodemverdichting voorkomen

Een bodem met een goed doorlaatbare structuur zorgt ervoor dat planten goed in de bodem kunnen blijven wortelen. Ook het regenwater kan gemakkelijk weglopen. Bodemverdichting ontstaat bijvoorbeeld door steeds zwaarder wordende machines. Deze zorgen voor eens steeds hogere piekbelasting op de bodem.  Een groot deel van de trekkers en machines van ERF hebben inmiddels rupsonderstellen. Deze verdelen de druk over een groter grondoppervlakte en verstoren daardoor de ondergrond minder. Tijdens het groeiseizoen, rijden onze machines over vaste rijpaden door het gewas, wat ook zorgt voor betere structuur in een groot deel van het perceel.
Illustratie Effect bodemverdichting op gewasgroei

Een hoofdrol voor organische mest

Organische mest zorgt voor een rijkere bodem met een hoger organische stofgehalte. Samen met de biologische sector zijn we op weg naar het gebruik van 100% biologische mest. Op dit moment is hiervan nog niet voldoende beschikbaar. ERF werkt samen met verschillende dierhouderijen in de regio, om met elkaar mest en voedergewassen uit te wisselen en een regionale kringloop te realiseren. Door de samenwerking, hebben we zelf ook invloed op de kwaliteit van de mineralen in de mest en logistieke voordelen. Vrachtwagens brengen bijvoorbeeld grasklaver van ERF naar een geitenhouderij en nemen vaste mest mee terug naar de percelen waar ERF op teelt.   

Onze certificeringen