De certificering van ERF

Veilig voedsel wat voldoet aan biologische eisen

ERF heeft zich verbonden aan 3 keurmerken. Ze geven de garantie dat wij onze producten op een biologische manier telen, er op ons bedrijf geen risico's zijn voor de voedselveiligheid en dat we werken aan duurzaamheid en kwaliteit.

Biologisch keurmerk

LogoBiologischKeurmerkERF voert op haar producten het Europese logo van biologische producten, ons registratienummer is 7056. We zijn gecertificeerd door de Nederlandse controle organisatie SKAL. Zij controleren of onze percelen biologisch geregistreerd zijn en we hierop biologisch telen. Hiervoor zijn wettelijk Europese regels vastgelegd. Zo moet het zaaizaad en het pootgoed biologisch zijn. Ook de mest moet (voor een groot gedeelte) bij een biologische veehouder vandaan komen. Kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Tijdens de productie, oogst, verpakking en het transport mogen de biologische producten zich niet kunnen vermengen met gangbaar geteelde producten. Ook mogen er geen restanten van gewasbeschermingsmiddelen (residuën) op de biologische producten zitten. Bijvoorbeeld afkomstig van de bewerking van naastgelegen gangbare percelen.  Download hier ons SKAL-certificaat.

Veilig voedsel telen

LogoGlobalGAPERF is ook GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice) gecertificeerd om internationaal producten aan de markt te kunnen leveren. GlobalGAP richt zich als wereldwijde vertegenwoordiger van supermarkten op het beheersen van voedselveiligheidsrisico's op de bedrijven en kijkt ook naar duurzaamheid en kwaliteit. Jaarlijks doen we verschillende risicoanalyses om te voorkomen dat er bijvoorbeeld glas, plastic of hout in het geoogste gewas terecht komt. Ook microbiologische risico's willen we uitsluiten. Omdat onze akkers vlakbij woningbouwlocaties liggen, zijn we hierover ook veel in gesprek met de bewoners en gebruikers van omringende percelen. Bijvoorbeeld in de Almeerse regio Oosterwold. Hier leggen de bewoners zelf de infrastructuur van het gebied aan. ERF is GlobalGAP geregistreerd onder het nummer GNN 4049929921061. Download hier ons GlobalGAP certificaat.
 

Stappen verder in biologisch

EKO keurmerkEen deel van de visie en het praktisch handelen van biologische boeren is vastgelegd in de biologische EU-wetgeving. Maar biologische boeren zijn innovatief en willen zich verder ontwikkelen. Samen met EKO hebben biologische boeren ontwikkelambities vastgelegd in de EKO-code. ERF heeft een EKO-licentie en committeert zich jaarlijks aan twee stappen vooruit binnen de 12 thema’s van deze code. EKO is daarmee het verhaal van de elke biologische boer, met zijn eigen unieke identiteit en verbeterkracht. Download hier ons Eko-landbouw certificaat.

 

Onze certificeringen