Unieke ontwikkeling van een nieuw stadsdeel

Biologische grond in Oosterwold

Het nieuwe Almeerse stadsdeel Oosterwold wordt door de nieuwe bewoners zelf aangelegd en ingericht. Naast woon- en werkmilieus, afvoer van water en wegen, gaan bewoners ook met landbouw aan de slag op gronden waar ERF al op heeft geteeld. 

Gezamenlijke gebiedsontwikkeling

Particuliere initiatiefnemers die zich in het nieuwe stadsdeel vestigen, kopen de grond aan van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor ze dit verder ontwikkelen, doen ze eerst archeologisch onderzoek op percelen die dan nog in beheer zijn bij ERF. Hierin werkt ERF nauw samen met de bewoners, de gebiedsregisseur van de gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf. Doel is dat het onderzoek zo weinig mogelijk schade aan het gewas veroorzaakt. Ook mogen de gewassen niet worden vervuild met bouwafval. Door onze actieve betrokkenheid bij deze gebiedsontwikkeling, kunnen we onze activiteiten goed op elkaar afstemmen en op het juiste moment overdragen voor de nieuwe bestemming. We laten zien wat het betekent om een boer als buur te hebben en kunnen de aan te kopen gronden bijvoorbeeld inzaaien met biologisch gras of groenbemesters. De initiatiefnemers kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden op de aankoop en ontwikkeling van hun grond.

Oosterwold luchtfoto_foto gemeente Almere_DJI_0050 verkleind tbv website.JPG

Onze certificeringen