Onze maatschappelijke rol 

Beheren en leveren van gezonde grond


Het beheren van gronden en op afroep opleveren voor nieuwe bestemmingen is als maatschappelijk rol vastgelegd in onze statuten. We telen momenteel biologisch op ca.1.300 hectare. Sommige gronden zijn  korter dan de tweejarige omschakelperiode in beheer of kunnen niet met een tweejarige omschakelperiode worden opgenomen in een rendabele bedrijfsvoering. Dit is momenteel ca. 250 hectare, waarop dochterbedrijf Convention gangbaar teelt.  

Gronden aan de stadsranden 

In 1996 is ERF gestart met biologisch telen op 3.700 hectare reservegronden. Deze gronden waren nog niet uitgegeven na het beëindigen van het grootlandbouwbedrijf van Rijksdienst IJsselmeerpolders. De omvang van deze gronden krimpt geleidelijk, het overgrote gedeelte ligt aan de randen van Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde. Sinds de start van ERF hebben we ook nieuw vrijkomende gronden in beheer genomen.
Lees hier verder over de verspreide ligging van de percelen waar we op telen.    

Een vruchtbare bodem

ERF doet er alles aan om de bodem vruchtbaar te houden, zodat de gewassen goed en stabiel kunnen groeien. Een eerste stap hierin is het voorkomen van bodemverdichting, waardoor planten goed in de bodem kunnen blijven wortelen en regenwater gemakkelijk weg kan lopen. Bodemverdichting ontstaat onder meer door steeds zwaarder wordende machines die voor eens steeds hogere piekbelasting op de bodem zorgen. Een groot deel van de trekkers en machines van ERF hebben inmiddels rupsonderstellen, die de druk over een groter grondoppervlakte verdelen en daardoor de ondergrond minder verstoren.
Lees hier verder over onze inzet voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid.

Gezamenlijke gebiedsontwikkeling

Door de gronden tijdelijk te beheren zorgt ERF voor lage maatschappelijke kosten. Vooral gemeenten maar ook andere overheden kunnen op deze manier makkelijker grondfuncties wijzigen. Het voorkomt grondspeculatie en kosten die daarbij betrokken zijn. De biologische teelt op anders braakliggende gronden zorgt voor schone, vruchtbare grond. Dit is bruikbaar voor vele verschillende doelen. Bijvoorbeeld het nieuwe Almeerse stadsdeel Oosterwold.
Lees hier verder over hoe ERF, de initiatiefnemers en gemeente Almere samenwerken in de ontwikkeling van dit unieke gebied.

 


U bent hier: Home Grondbeheer
Onze certificeringen