Flexibel werken op locaties in Flevoland 

Telen in en aan de rand van de stad 

In 1996 is ERF begonnen met telen op reservegronden die nog niet waren uitgegeven voor stadsuitbreiding, natuur of andere bestemmingen. Ook vrijkomende gronden op andere locaties kunnen we snel in beheer nemen, omschakelen en weer overdragen als er nieuwe bestemmingen voor zijn.

Werklocaties in Lelystad, Almere en Zeewolde

Het grootste deel van de percelen waar ERF op teelt, ligt aan de randen van Lelystad, Almere en Zeewolde. Tussen deze drie gebieden met teeltpercelen zijn relatief grote verschillen in bodem en weersomstandigheden. We spreiden daarom bewust ook de gewassoorten over het hele  areaal, om risico’s van bewerkbaarheid, weersinvloeden en schade door ziekten en plagen te spreiden. Dat werpt ieder jaar weer zijn vruchten af. Het kantoor staat in Lelystad en de aflevering van de meeste producten en het graan vindt plaats in Zeewolde. Ook Almere heeft een werklocatie. Op iedere locatie is ook ruimte voor stalling en onderhoud van machines.  

Onze certificeringen