Nieuwe technieken en materialen

Werken aan een gezonde bodem en leefomgeving

De schaalgrootte van ERF geeft de mogelijkheid om te werken met nieuwe machines en toepassingen die de voedselproductie verduurzamen en structuurbederf beperken.

 

 

Structuurbederf beperken

We doen er alles aan om de bodem vruchtbaar te houden zodat onze gewassen goed en stabiel kunnen groeien. We willen bodemverdichting voorkomen zodat planten goed in de bodem kunnen blijven wortelen en regenwater makkelijker weg kan lopen. Een groot deel van onze trekkers en machines rijden over vaste seizoenspaden en hebben rupsonderstellen die de druk over een groter grondoppervlakte verdelen. Dit geeft minder verstoring in de ondergrond.  Tijdens de oogst heeft de bodem het zwaar te verduren. We werken in deze periode daarom met hooglossers op een rupsonderstel, die naast de oogstwagen rijden om de geoogste producten op te vangen. Daarna kunnen ze direct naast het perceel de producten lossen in een vrachtwagen. Hiermee voorkomen we dat we met trekkers en kippers over het perceel heen en weer rijden en met trekkers en kippers eerst naar een schuur moeten rijden voor tijdelijke opslag.
Het rupsonderstel van de hooglosser gebruiken we ook in combinatie met een meststrooier. Hiermee strooien we vaste mest uit in het voorjaar en najaar met zo min mogelijk druk op de bodem en bij voor de bodem zo optimaal mogelijke weersomstandigheden.

FotoWiedbedOpZonnecellenZelfrijdend wiedbed

In het wiedseizoen werken we met een wiedbed wat zichzelf kan voortbewegen. Zonnepanelen op het wiedbed zorgen ervoor dat er geen trekker nodig is om het wiedbed over het perceel te laten rijden. Medewerkers op het wiedbed hebben hierdoor geen last van uitlaatgassen, we besparen brandstofgebruik en en het ontbreken van de trekker zorgt ook voor minder druk op de bodem. 

 

Wieden met een camera

FotoSchoffelsCamerawiederHet inzetten van medewerkers om handmatig te wieden maakt de biologische landbouwmethode kostbaar. We proberen daarom zo lang mogelijk met machines op de percelen te wieden, totdat de planten hiervoor te groot worden. Met onze vingerwieder kunnen we onkruid tot 1 centimeter naast de planten weghalen. Daarnaast gebruiken we een automatische schoffelmachine die camerabeelden gebruikt. De machine berekent de positie van de gewasplanten en schoffelt er nauwkeurig en snel omheen. We kunnen deze in verschillende breedtes gebruiken, waardoor we er in de strokenteelt ook goed mee kunnen werken. De camerabeelden die tijdens het schoffelen zijn gemaakt, kunnen ook gebruikt worden om de planten te tellen, het groenoppervlak van de planten te meten of de verkleuring van de planten vast te leggen. 
 

 

Onze certificeringen