Pionier in de landbouw van de toekomst

Onze visie

ERF wil een pioniersrol oppakken in de landbouw van de toekomst: robuuste, weerbare gewassen die groeien in een ecosysteem waarin landbouw en natuur zich geïntegreerd ontwikkelen en dynamisch verbonden zijn met wonen, werken en recreatie.  We hebben daartoe ook Stichting Hemus opgericht, om kennis te delen en anderen te inspireren. 

Een ecosysteem waarin landbouw, natuur en de verbinding met burgers in balans is

Via technologie kennen de toekomstige consumenten van ons voedsel van alles wat ze eten de herkomst en gezondheidswaarde. Ze wonen, werken en recreëren in een omgeving waarin de toekomstige (biologische) landbouw zich geïntegreerd met de natuur ontwikkelt. De landbouw bestaat uit een vruchtwisseling van sterke en robuuste gewassen in samenhang met natuurelementen. Samen houden ze de bodem gezond en bruikbaar voor toekomstige generaties. Een omgeving waarin biodiversiteit bescherming biedt aan natuurlijke vijanden, die helpen om de gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Dieren als varkens, runderen en pluimvee zorgen voor het in stand houden van de biodiversiteit en voeden de bodem met hun organische mest. Een kringloop zowel in de landbouwfuncties als in de dynamische verbinding tussen landbouw, natuur en de consumenten van het voedsel.

Drie kernfuncties

Kernfunctie duurzaam grondbeheer- Verbeteren bodemvruchtbaarheid

- Beperken en voorkomen van structuurbederf

- Steeds verder sluiten van de kringloop

- Omschakelen naar biologische grond waar mogelijk

- Lage maatschappelijke kosten garanderen

 

 

 

Kernfunctie biologische teelt- Een gezonde en op continuïteit gerichte bedrijfsvoering

- Vraaggericht telen en groeien in ketenactiviteiten

- Mede-ontwikkelen en profileren van de biologische keten
  door een contstant aanbod in grote volumes

- Kostenefficiënt werken door samenwerking met partners

- Doorontwikkelen in het voorkomen van ziekten en plagen

- Werken aan een ecosysteem met robuuste gewassen in optimale balans met de natuur

 

 

Kernfunctie kennis en inspiratie- Vanuit onze schaalgrootte en pioniersfunctie (praktijk)kennis
  delen met de agrarische (biologische) sector en dit met elkaar
  doorontwikkelen

- Ervaringen uitdragen in het verminderen van de impact op
  het klimaat

- Experimenteren met stabielere productiemogelijkheden door
  optimale integratie van biologische landbouw en natuur

- Mee-ontwikkelen van de beleving van landbouw en natuur in relatie tot de stad en
  recreatieve functies
- Wij werken hiervoor samen met Stichting Hemus

 

Onze certificeringen