Actueel


ERF partner in nieuwe Europees onderzoeksproject Soil Health Benchmarks

Benchmarks: Bouwen aan een Europees netwerk om bodemonderzoek te bevorderen, de gezondheid van de bodem te monitoren en te pleiten voor duurzaam land gebruik. ERF is partner in het Europees Horizon-project Soil Health Benchmarks. ERF vormt samen met Hemus, WUR, Wij.land en Commonland de Nederlandse case studie.
Lees meer

Erf BV investeert in Agbot

ERF BV investeert in de aanschaf van de AgBot, een innovatief Allround Autonoom Voertuig. Door te investeren in dit licht gewicht voertuig en bijbehorende software wordt bijgedragen aan het tegen gaan van de bodemverdichting en waterbesparing tijdens de teelt. Het voertuig combineert de laatste stand op technologische gebied wat betreft landbouwvoertuigen met de juiste toepassing en integratie van Smart Farming.
Lees meer

Dronebeelden rooien wortelpeterselie

In oktober is de pastinaak en wortelpeterselie op het perceel aan de Alikruikweg geoogst. Wij ontvingen van Martin Jut mooie dronebeelden van deze werkzaamheden. Bekijk hier de beelden.
Lees meer

Project Symbizon van start

In het Symbizon project wordt vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap onderzoek gedaan om zo nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te krijgen. In dit project wordt de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw onderzocht. ERF en Hemus werken, als experts in grootschalige strokenteelt, in het consortium samen met TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf en Aeres Hogeschool.
Lees meer

ERF in het nieuws

Onlangs was ERF B.V., in de persoon van Roy Michielsen, vertegenwoordigd bij een bedrijfsbezoek bij Knehtilä farm in Palopuro te Finland. De Knehtilä farm is, net als ERF B.V., een van de wereldwijde innovatieve voorbeeldboerderijen voor andere boeren en studenten. Zgn "Lighthouse Farms". Milla Seiro van The Finnish Organic Research Institute publiceerde een artikel over dit bezoek. Het artikel van Milla vindt u via onderstaande link.
Lees meer

"Op zoek naar de perfecte pieper"

Hiermee kopt dagblad de Stentor in de uitgave van 23 augustus 2022. Onze collega Roy Michielsen verteld in dit artikel over het onderzoek dat BDEKO, in samenwerking met andere partijen. uitvoert naar een ziektebestendige aardappel. Niet alleen interessant voor biologische boeren maar zeker ook voor de gangbare boeren.
Lees meer

Geslaagde zomerexcursie strokenteelt in de praktijk

Ook onze tweede zomerveldexcursie naar de strokenteeltpercelen van Hemus en Erf was een succes. Een leuk gemêleerd en geïnteresseerd gezelschap liet zich informeren over strokenteelt, natuurlijke plaagbestrijding en onze praktijkervaringen met strokenteelt op grote schaal.
Lees meer

Bezichtiging aardappeldemoveld met robuuste aardappelen goed bezocht

De op 20 juli 2022, door BDEKO, Bionext en ERF georganiseerde demoveld bijeenkomst is goed bezocht door kwekers, telers, handelshuizen en andere geïnteresseerden. Ca. 60 mensen lieten zich op locatie informeren over de resultaten van de robuuste aardappelrassen en gingen in discussie over de verdere ontwikkeling van deze rassen, het marktperspectief van de robuuste rassen en het vervolg van het Convenant robuuste aardappelteelt. De organisatie kijkt terug op en goede en interessante bijeenkomst.
Lees meer

Interesse in strokenteelt vanuit binnen- en buitenland

Nu de gewassen in de strokenteelt er mooi bijstaan, is het een goed moment om met bezoekers de strokenteeltpercelen te bezoeken.
Lees meer

Uitnodiging demoveldbijeenkomst "Robuuste aardappelen in de praktijk"

Er komt veel op de aardappelsector af. De Europese commissie streeft naar een reductie van 50% aan gewasbeschermingsmiddelen en een groei van het biologisch areaal naar 25%. Robuuste rassen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstellingen. In de biologische tafelmarkt zijn de gebruikte rassen grotendeels robuust. Wat zijn de mogelijkheden voor de verwerkte industrie? Hoe verging het de robuuste rassen vorig jaar en wat zien we dit jaar in het veld?
Lees meer
U bent hier: Home Actueel
Onze certificeringen