Project Symbizon van start


In het Symbizon project wordt vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap onderzoek gedaan om zo nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te krijgen. In dit project wordt de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw onderzocht. ERF en Hemus werken, als experts in grootschalige strokenteelt, in het consortium samen met TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf en Aeres Hogeschool.

Op 12 oktober kwamen de partners van het project bij elkaar op het veld nabij Almere. In het project wordt de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt getest. Hemus en ERF zijn verantwoordelijk voor de landbouwwerkzaamheden. Nu de zonnepanelen daadwerkelijk geplaatst zijn en we het niet meer met een tekening hoeven te doen, wordt het pas goed duidelijk dat het een hele uitdaging wordt om gewassen te telen tussen de panelen  en een kruidenstrook onder de panelen aan te leggen. Het vergt creativiteit en goede afstemming met de ontwikkelaars en beheerder van het zonnepark. Omdat het om een test gaat, zal er vanuit de verschillende expertises onderzoek gedaan worden.

Voor meer informatie: lees verder op de sites van Hemus, Vattenfall of in het biojournaal

Schematische weergave Symbizon2
 

Onze certificeringen