Wie we zijn

Grondbeheerder, grootschalige teler en pionier 

Als privaat biologisch landbouwbedrijf zijn we gespecialiseerd in het biologisch telen op gronden die we kortere of langere tijd beheren. De gronden, vaak aan de stadsranden, zijn op afroep beschikbaar. We experimenteren met technieken en met nieuwe teeltsystemen. Met partners in de keten produceren we een grote hoeveelheid biologisch voedsel voor consumenten in Nederland en Europa.

Van bioland naar stadsrand

ERF (Exploitatie Reservegronden Flevoland) is en wil in Flevoland de belangrijkste partner zijn en blijven voor het tijdelijk beheer van landbouwgronden. Op ieder gewenst moment kunnen wij nieuwe gronden aan het beheer toevoegen. Of gronden weer overdragen aan de eigenaar of nieuwe gebruiker. Tijdens het beheer investeren we veel in bodemverbetering. Door het biologisch telen wordt er in plaats van braakliggende grond, schonere vruchtbare grond ontwikkeld. Omdat er niet gewerkt wordt met chemische middelen, is er geen overlast voor direct omwonenden, buurgewassen en oppervlakte water. Hierdoor kunnen gezonde gronden worden ingezet voor veel bestemmingen: landbouwgrond, stadsuitbreiding of natuur.

Vooral voor gemeenten maar ook voor andere overheden is het op deze manier gemakkelijker om grondfuncties te wijzigen. Ook voorkomt het ongewenste grondspeculatie en daarmee gepaard gaande kosten. Het leveren van een hoog maatschappelijk rendement staat in al onze bedrijfsactiviteiten centraal. 
Vanuit drie kernfuncties realiseren we onze bedrijfsdoelstellingen: 

Kernfunctie duurzaam grondbeheer    Kernfunctie biologische teelt     Kernfunctie kennis en inspiratie    

 

 

 

Een flexibele organisatie

De organisatiestructuur sluit aan bij het werken op gronden aan stadsranden rond Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde. Het landbouwbedrijf is een B.V. waarin onze medewerkers zich samen met ZZP'ers en uitzendkrachten inzetten voor alle bedrijfsresultaten.
Lees hier verder om kennis te maken met het team. 

Verbonden met de inrichting van Flevoland

De Stichting Beheer en Exploitatie Reservegronden Flevoland is in mei 1996 opgericht voor de exploitatie van 3.700 hectare reservegronden. Daarvoor heeft Rijksdienst IJsselmeerpolders met een grootlandbouwbedrijf de in Flevoland drooggelegde gronden in ontwikkeling gebracht. De Stichting is aandeelhouder en toezichthouder van de B.V. die zorgt voor de uitvoering van de exploitatie. Sinds de oprichting van Stichting ERF is er op afroep circa 2.700 hectare grond overgedragen voor bestemmingen als stedelijke ontwikkeling (vooral van Almere, Lelystad en Zeewolde), wegen, natuur of het voortzetten van een landbouwfunctie. Als de gronden korter dan de tweejarige omschakelingsperiode in beheer zijn of als de tweejarige omschakelperiode niet binnen een rendabele bedrijfsvoering past, verzorgt dochterbedrijf Convention gangbare exploitatie.
Lees hier verder over het bestuursmodel en om kennis te maken met het bestuur.  

Pionier in de ontwikkeling van de landbouw van de toekomst

Door op een economische, ecologische en maatschappelijk verantwoorde manier een grote hoeveelheid biologisch voedsel te produceren, dragen we sterk bij aan een voorloperfunctie van Flevoland. Met verschillende initiatieven willen we bestuurders, boeren en inwoners inspireren om de voorsprong van Flevoland met veruit het grootste biologische areaal verder uit te bouwen. Zo werken we met biologische en gangbare partners aan de geïntegreerde ontwikkeling van landbouw en natuur. Zowel op gronden die tijdelijk in beheer zijn als op permanente gronden. Eén van de partners is Stichting Hemus
Lees hier verder over onze visie waarmee we deze geïntegreerde ontwikkeling willen verbinden met functies als wonen, werken en recreatie.  

 

U bent hier: Home Over ons
Onze certificeringen