“Waar natuur en landbouw de stad ontvangen”

Noorderwold - Eemvallei


Als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland werkt ERF samen met Het Flevo-landschap aan een unieke nieuwe ontwikkeling. Voor het eerst gaan we op circa. 1000 hectare natuurontwikkeling integreren met een landbouw- en voedselproductievorm die bestaat uit een grootschalige en diverse teelt van biologische landbouw- en groentegewassen.  Ook uniek is de verbinding tussen mens en natuur en natuur dichtbij mensen. 
 

Integratie van landbouw en natuur
 

intentieverklaring NWEVIn 2017 zijn we officieel van start gegaan met het werken aan de ontwikkeling van natuur inclusieve landbouw. Met het Flevo-landschap en Provincie Flevoland hebben we een intentieverklaring getekend om dit te gaan ontwikkelen in het Noorderwold-Eemvallei-gebied, aan de oostzijde van Almere. Een belangrijk kenmerk van dit gebied is dat er een rivierbedding heeft gelopen, de "Eem", voordat het werd overstroomd door de Zuiderzee. In de drooggelegde polder is de rivierbedding nog steeds traceerbaar. Op dit moment werken we aan het realisatieplan voor de 1e fase en hierin zal de rivierbedding niet worden bebouwd. Het blijft hierdoor zichtbaar in het landschap. De verbinding tussen mens en natuur krijgt in dit gebied invulling door de combinatie met recreatie. Natuur dichtbij mensen is onderdeel van de ontwikkeling van wonen, werken en landbouw in het nabijgelegen stadsdeel Oosterwold. 

Sinds oktober 2013 werken wij al samen met het Flevo-landschap aan de voorbereidingen van deze natuur inclusieve landbouw. In Nederland zijn er initiatieven waarbij op kleinere arealen voedselproductie en natuur worden geïntegreerd. Voorbeelden zijn voedselbossen, permacultuur en agroforestry. Bij landbouwbedrijven zijn er al voorbeelden waarin graangewassen en veevoergewassen worden gecombineerd met natuurelementen. In het gebied Noorderwold-Eemvallei willen wij juist grootschalige biologische landbouw, met groentegewassen, ïntegreren met natuur. Hier zijn nog weinig voorbeelden van. Het bedrijf van Mark Shephard in de Verenigde Staten is één van de voorlopers op dit gebied. Hij is één van de eerste pioniers die experimenten heeft doorvertaald naar een grootschalige en rendabele manier van werken en telen. In het teeltjaar 2015-2016 zorgde een bezoek van Mark Shephard aan ons bedrijf voor veel inspiratie en praktische tips. Daarnaast hebben we met onze samenwerkingspartners de perspectieven van de integratie van landbouw en natuur bekeken in een seminar met Pablo Tittonell, destijds hoogleraar Agroforestry bij Wageningen University & Research. 

Onze officiële start met pionieren in de integratie van landbouw en natuur hebben we gemarkeerd met een symposium. Op 14 juni 2017 hebben we ter ere van ons 20-jarige bestaan met onze samenwerkingspartners bekeken hoe natuur inclusieve landbouw zich kan ontwikkelen naar de landbouw van de toekomst. Samen hebben we vastgesteld hoe we er in Flevoland mee aan de slag willen gaan. Lees hier meer over in het verslag van het symposium.

Teeltexperimenten gericht op integratie tussen landbouw en natuur 

In het Noorderwold-Eemvallei gebied hebben we samen met het Flevo-landschap, Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut een unieke invulling gegeven aan een perceel van ca 40 hectare. Ervaringen uit eerdere experimenten met strokenteelt hebben we verwerkt in een bouwplan met 5 gewassen die we telen in stroken van 6, 12, 48 meter breed. Lees hier verder over onze ervaringen met dit strokenteeltperceel.

 

Onze certificeringen