In overleg met nieuwe stadsbewoners


In stadsdeel Oosterwold telen we biologisch tussen pionierende stadsbewoners. Zelf leggen ze de infrastructuur in het gebied aan en richten hun woonkavel in. 'Oosterwold Ontkiemt' was een mooi evenement om honderden nieuwe stadsbewoners te ontmoeten.

De boer en haar buren in gesprek

Midden tussen alle woonkavels in Oosterwold, telen we volop biologische producten. Op  de ontmoetingsdag Oosterwold Ontkiemt was er volop gelegenheid om te bespreken wat het betekent om een boer als buur te hebben. Veel bewoners gaan wonen op voormalige biologische landbouwgrond en willen weten wat er met de grond gebeurt tot zij erop kunnen gaan bouwen. ERF zaait er grasklaver op: goed voor de ontwikkeling van de bodem en het houdt onkruidontwikkeling tegen. Ook hebben we veel bewoners gesproken die graag het biologische certificaat willen overnemen. We ondersteunen het graag als de grond, waarin we veel hebben geïnvesteerd, biologisch kan blijven. Met bewoners die contact met ons opnemen voor de grond in hun eigendom komt, kunnen we dat samen regelen. 
Lees verder over de ontwikkeling van de grond in Oosterwold. 

Onze certificeringen