Feestelijke start van Noorderwold-Eemvallei


Een nieuwe vorm van landbouw voor de toekomst ontwikkelen. Dat is wat ERF, in samenwerking met Flevo-landschap, wil realiseren in een vernieuwende stedelijke omgeving tussen Almere en Zeewolde.

Projectlocatie bij het ERF perceel met strokenteelt 

Dit wordt mogelijk gemaakt in het Nieuwe Natuurproject Noorderwold-Eemvallei. Op 12 juli ondertekenden Martin Jansen, directeur van Het Flevo-landschap en gedeputeerde Jan-Nico Appelman van provincie Flevoland de realisatieovereenkomst voor dit project in het bijzijn van tientallen betrokkenen en geïnteresseerden. De feestelijke start vond plaats op de projectlocatie aan de Ibisweg, waar de komende jaren naar verwachting ruim 200 hectare nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Op deze locatie werkt ERF al voor het tweede teeltjaar met een grootschalige opzet van het telen van een groot aantal gewassen in verschillende strokenbreedtes.   

Bekrachtigen van samenwerking

De eerste fase van het project gaat van start met de bekrachtiging van de samenwerking van verschillende betrokken partijen. Naast Provincie Flevoland, IMG_0557_A (Small) (Mobile).JPGStichting Flevo-landschap en ERF zetten ook Pioniernatuur van ANV Akkerwaard en Mijn Stukje Natuur van de Freelance boswachter hun handtekening op een groot projectbord, gevolgd door gemeente Zeewolde, gemeente Almere, Almere-Oosterwold, waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat.   

 

 

Uniek nieuw stadsgebied

Samen met het Flevo-landschap gaat ERF in de eerste fase aan de slag met het ontwikkelen van experimenteerruimte. Hierin wordt op kleinere schaal bekeken hoe landbouw en natuur op een geïntegreerde manier kan ontwikkelen. Deze ervaringen nemen we mee bij het ontwikkelen van het groene casco van een uniek nieuw stadsgebied waarin wonen, werken, recreatie, landbouw en natuurbeleving geïntegreerd plaats vindt. Bekijk de animatievideo

 

Gefaseerde uitvoering

Het gebied waarbinnen het project moet worden gerealiseerd is ongeveer 2000 hectare groot. Het ligt ten oosten van Almere, tussen de A27, de Trekweg, de Grote Trap en de Vogelweg. In de eerste fase wordt ongeveer 135 hectare natuur aangelegd. IMG_0541_A (Small) (Mobile).JPGVoor de realisatie ervan stelt de provincie uit het programma Nieuwe Natuur een bedrag van bijna 24 miljoen euro beschikbaar. IMG_0562_A (Small) (Mobile).JPGHoe de tweede fase van het project er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend, Stichting Flevo-landschap dient hiervoor later een voorstel in. In de eerste fase van het project wordt vooral bos en moeras gerealiseerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan compensatieverplichtingen die in Flevoland zijn ontstaan door economische ontwikkelingen of uitbreiding van steden en infrastructuur. Met het bos en moeras dat in Noorderwold-Eemvallei ontstaat,  wordt de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad gecompenseerd.

Lees verder over de totstandkoming van het project en de eerste resultaten van onze experimenten.

Onze certificeringen