Bekijk strokenteelt in de proeftuin


In de video is te zien hoe het strokenteeltperceel van ERF één van de proeftuin locaties is waar Wageningen University & Research meerjarig onderzoek doet.

Samen met een team van andere boeren, wetenschappers, bedrijfsleven en studenten werkt ERF aan vernieuwende vormen van landbouw en landschap. Door samen te onderzoeken, ontwikkelen en in de praktijk te testen kunnen we laten zien dat door het toepassen van strokenteelt de biodiversiteit in proeftuinen toeneemt en plantziektes zich minder snel kunnen verspreiden.
Kijk circa drie minuten mee in de video.
 

Onze certificeringen