Beste bedrijfsresultaat ooit


In ons voorjaarswerk nemen we mooie ervaringen mee uit het voorgaande seizoen 2017-2018. Er waren veel ontwikkelingen op alle aspecten waarin we actief zijn.

Een succesvol teeltseizoen 2017-2018

Onze werkzaamheden van het voorjaar 2017 t/m begin 2018 waren heel divers. Als biologische landbouwbedrijf met een maatschappelijke functie zijn we actief als partner, producent en pionier. Op al deze aspecten hebben we veel stappen kunnen zetten: Het overdragen van gronden voor stadsuitbreiding, goede ervaringen in het werken met een biodivers teeltsysteem en een goede combinatie van gewassen, waarmee het team het beste bedrijfsresultaat tot nu toe behaalde.

Meer gras, minder gewas

Al ruim 20 jaar telen we biologische gewassen op gronden die we kortere of langere tijd beheren. Inmiddels groeit de stad Almere hard en stellen we de gronden op afroep beschikbaar, met name voor stadsuitbreiding in Oosterwold. De gronden worden met gras-klaver opgeleverd en indien gewenst met biologisch certificaat.

Het werkt, om de paar meter een ander gewas

Na wat eerste proeven zijn we in dit teeltseizoen van start gegaan met strokenteelt op substantiële schaal om mechanisch te bewerken: ca. 50 hectare. De eerste ervaringen in het op natuurlijke wijze verminderen van de druk van ziekten en plagen en in het verbeteren van biodiversiteit zijn positief! Naast dit perceel hebben we bovendien een demonstratieperceel aangelegd met ca. twintig aardappelrassen om onderzoek mogelijk te maken naar robuustere biologische aardappelrassen. 

Pionieren in de integratie van landbouw en natuur

Voor het ontwikkelen en verspreiden van praktijkkennis over natuurinclusieve landbouw hebben we Stichting Hemus opgericht. Een gezonde, duurzame landbouw vraagt veerkrachtiger en weerbaardere landbouwsystemen met daarbij passende verdienmodellen. Hemus gaat hiermee in de praktijk experimenteren en de opgedane kennis verspreiden onder boeren, natuurbeheerders, beleidsmakers, ketenpartijen en andere belanghebbenden. De naam van de nieuwe organisatie verwijst naar de oude, Latijnse naam voor de rivier De Eem, die oorspronkelijk door het gebied in zuidelijk Flevoland heeft gelopen waar Hemus in eerste instantie in samenwerking met ERF en het Flevo-landschap aan de slag zal gaan. 

Het beste bedrijfsresultaat ooit

Ondanks een natte herfst heeft de inzet van de medewerkers en de diversiteit in de gewassen gezorgd voor een prima bedrijfsresultaat. Een goede gewaskwaliteit en de kosten vielen mee, onder andere door slimme planning met bewerkingen. Ook hebben we weer geïnvesteerd in de bodem en werken we aan een toenemend aandeel vaste mest. 

Meer lezen over deze ontwikkelingen? Bekijk het Jaarbericht 2017- 2018

Onze certificeringen