ERF gaat areaal strokenteelt uitbreiden


Naast het huidige areaal van 42 hectare, breidt ERF de teelt in stroken uit met een tweede perceel. De resultaten zijn goed!

Eerste resultaten zijn prima

De proeven op het strokenteeltperceel die ERF sinds drie jaar samen met o.a. Wageningen University & Research uitvoert, zijn bemoedigend.  De onderzoeker, ERF en andere telers zijn het erover eens: strokenteelt biedt kansen. Het systeem om per trekkergang een ander gewas te telen zorgt voor meer natuurlijke plaagbestrijding en daardoor betere resultaten. Ook neemt het aantal insecten, vlinders en akkervogels toe tot plezier van de boer en de maatschappij. Wel vergt het meer hoofdbrekens bij het maken van het bouwplan en zijn er nog wat technische vraagstukken.

Een eerste voorwaarde om aan strokenteelt te kunnen doen is volgens Roy Michielsen van biologisch akkerbouwbedrijf ERF in Flevoland, dat trekkers met gps uitgerust zijn. “Anders is het wel heel veel werk om rijlijnen uit te gaan zetten.”

ERF werkt samen met onderzoekers van Wageningen UR sinds 3 jaar aan proeven met strokenteelt. Bij Almere is 42 hectare ingezaaid en -gepoot met aardappelen, bloemen, grasklaver, bloemkool, peen, sojabonen en haver. Daarnaast was er in 2018 een proefveld waarop het phytophthora-gevoelige aardappelras Ditta afgewisseld wordt met phytophthora-resistente Vitabella.
Lees verder in het artikel van Boerderij 

Onze certificeringen