Jaco Burgers: "Strokenteelt geeft aantoonbaar meer opbrengst en is minder kwetsbaar"


Minder ziekte, hogere opbrengst, meer biodiversiteit en meer werkplezier

Strokenteelt van akkerbouwer ERF in Zeewolde wint prijs

Akkerbouwbedrijf ERF bv in Zeewolde heeft op de Biobeurs in Zwolle woensdagavond een prijs gewonnen voor het meest innovatieve biologische landbouwbedrijf van 2020. Directeur Jaco Burgers kreeg de prijs overhandigd voor het vernieuwende werk dat ERF bv in de afgelopen drie jaar heeft gedaan. Hij legt uit: 

Jaco Burgers: ,,De eerste gewassen hebben we geplant in 2017. Na drie jaar mogen we wel  conclusies trekken, denk ik. De opbrengst op de strokenteelt is stabieler dan in de standaard akkerbouw. Belangrijkste winst is dat de gewassen minder ziektes hebben. Grotere diversiteit aan gewassen op het land maakt ze minder gevoelig voor ziektes, zoals bijvoorbeeld de aardappelziekte phytophthora. Strokenteelt geeft over de jaren heen meer afleverbaar product dan standaard akkerbouw. Meer opbrengst dus en minder kwetsbaar.’’

Onderzoek naar strokenteelt breidt uit en gaat nog minstens vier jaar door

Het wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research, in samenwerking met akkerbouwbedrijf ERF in Zeewolde, naar strokenteelt loopt nog minimaal vier jaar door. Projectleider Dirk van Apeldoorn van de Wageningen Universiteit & Research heeft deze week gehoord dat er financiën zijn toegekend voor continuering van het onderzoek. ,,Bij ERF in Zeewolde hadden we 50 hectare onderzoeksterrein, dit jaar krijgen we er 60 hectare bij’’, meldt Van Apeldoorn. 

De wetenschapper: ,,Belangrijkste winstpunt tot nu toe is dat we hebben kunnen aantonen dat er veel minder ziekten voorkomen in strokenteelt, dan in de gangbare landbouw. [..] Tweede winstpunt is de toename van biodiversiteit. In strokenteelt zitten twee keer zoveel insecten als in gewone akkerbouwpercelen. Vogeltellingen wijzen uit dat er ook meer vogels op deze percelen zijn.’’ Als laatste winstpunt noemt de onderzoeker het werkplezier van de akkerbouwers op strokenteelt. ,,Boeren hebben meer afwisseling, dat maakt het werk plezieriger.’’ 

Lees het hele artikel verder in het bronartikel van De Stentor

Onze certificeringen