Social distancing voor gewassen


'Ook bij gewassen gaat 'social distancing' de verspreiding van ziektes tegen,' vertelt Rogier Schulte over de strokenteelt van ERF in het Irish Farmers Journal

Het Irish Farmers Journal wil haar lezers mee gaan nemen langs verschillende continenten om hen te laten kennismaken met alle boerderijen uit het Global Network of Lighthouse Farms: Bedrijven die klaar zijn voor de duurzaamheidsuitdagingen in 2050. Dit wereldwijde openlucht klaslokaal vol inspirerende voorbeelden geeft de lezers een blik op hoe de toekomst van het boeren eruitziet. 

Het eerste bedrijf dat het magazine bezoekt is ERF. Voor hen is de locatie verrassend: Op de zeebodem en langs een snelweg naar Amsterdam. Hier pionieren Jaco, Theo en Roy met strokenteelt: Dezelfde gewassen op dezelfde areaalomvang, alleen niet op rechthoekige grote velden maar in stroken van 6 meter breed.  

Gezond verstand

Dit biedt veel voordelen en de werkwijze komt vooral ook voort uit gezond verstand. In een groot veld grijpt een ziekte, door de vele omringende nieuwe gastheer-planten, snel om zich heen. In een strook, kan de ziekte zich maar één kant op bewegen, waardoor de infectiegraad afneemt. Eigenlijk kun je het zien als social distancing voor planten, met iedere strook als een aparte sociale bubbel. 

Uiteraard heeft ERF, samen met Wageningen University en Research, onderzocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Bijvoorbeeld in de aardappelteelt vertraagde de strokenteelt de uitbraak van phytophtora met een week. Door binnen de strook ook nog verschillende aardappelrassen te combineren, kwam daar nog een extra week bij. Dit kan het verschil maken in een winstgevende of verliesgevende teelt. 

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt ook dat strokenteelt vooral effectief is bij stroken van 6 meter of smaller, al zullen veel boeren in de praktijk de strokenteelt afstemmen op de breedtes van hun machines. In Nederland hebben inmiddels al 40 boeren het strokenteelt-voorbeeld van ERF gevolgd met breedtes die aansluiten op hun bestaande, eigen machines. Binnen de innovaties van alle 11 bedrijven in het Lighthouse Farms Network is de strokenteelt-aanpak het meest laagdrempelig om mee te starten. Ook past het  in het plan van de Nederlandse regering voor duurzame landbouw. 

Strokenteelt perceel Trekweg en stadsrand juli 2020 KE

 

 

 

 

 

 

ZItten er nog addertjes onder het gras?

Een goede planning blijkt essentieel voor strokenteelt. Gewasrotatie moet zorgvuldig worden opgesteld om te voorkomen dat gewassen op plekken terecht komen vlakbij de locatie waar ze vorig jaar ook hebben gestaan. Het vooraf opstellen van meerjarige rotaties is daarom een must. 

Leren over strokenteelt in masterclass of cursus 

Vanuit ERF delen we graag de kennis die we hierover in de afgelopen jaren hebben opgedaan om zoveel mogelijk boeren goed op weg te helpen.  Ieder jaar organiseren we samen met Biologisch Netwerk, Land&Co en Wageningen University & Research een Masterclass en een vierdaagse cursus hierover op onze bedrijfslocatie. Je bent van harte welkom om te komen kijken en leren. 

Lees hier ook het Engelstalige artikel in het Irish Farmers Journal 

Foto's: Klaas Eissens 

 

 

 

Onze certificeringen