Schouten toont begrip voor knelpunten innovatieve biosector


Jaco Burgers besprak met de landbouwminister hoe regelgeving knelt als je wilt werken aan de integratie van natuur, biodiversiteit, wonen en maatschappelijke verbinding.

Schouten toont hiervoor begrip en geeft aan rekening te willen houden met een veranderende landbouw.

Een delegatie van winnaars en jury van de Ekoland Innovatieprijs en de BioAcademy bood de minister donderdag 30 september in Den Haag een speciaal Innovatiemagazine aan en sprak daarbij met de bewindsvrouw over de innovatieve kracht van de biologische landbouw. In het aangeboden magazine komt Schouten zelf aan het woord en de winnaars van de prijs over de afgelopen vijftien jaar. De minister greep de gelegenheid aan om met de jury en winnaars van gedachten te wisselen.

Minister Schouten ontvangt Ekoland Innovatie Special

 

Directeur Jaco Burgers van ERF won de prijs vorig jaar met zijn team. ERF gebruikt strokenteelt om de teelt te verduurzamen. In plaats van aaneengesloten hectares van hetzelfde gewas wisselt ERF zo om de paar meter van gewas. Het resultaat is een stabielere opbrengst door minder snelle verspreiding van ziekten en plagen en toename van biodiversiteit.

Halve jurist

Burgers: 'We telen al 100 hectare op deze wijze en proberen zo een voorbeeld te zijn voor andere telers. Het is onze drijfveer om steeds door te ontwikkelen. Bij dit systeem of bij de combinatie van landbouw en natuur lopen we weleens tegen uitdagingen aan bij de mesttoediening of bij de Gecombineerde opgave die we ieder jaar moeten indienen. Je moet soms een halve jurist zijn om de regelgeving goed af te stemmen op onze praktijk.'

Jaco Burgers in gesprek met minister Schouten 2

 

Ook een andere prijswinnaar, Tineke van den Berg van Stadsboerderij Almere, loopt weleens tegen dergelijke obstakels aan. Lees bij Nieuwe Oogst het vervolg van het gesprek en de reactie van de minister op de ondernemers. Ook deelt de minister graag haar boodschap voor de sector: 

Tekst en foto aanbieding magazine: Jorg Tönjes
Overige foto's: Ministerie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit
Je kunt de Ekoland Innovatiespecial HIER online lezen.

 

Onze certificeringen