Bouw zonnepark Symbizon start in mei 2022


ERF en Hemus zorgen voor teelt op stroken tussen de panelen en het monitoren van het effect van het zonvolgsysteem op de landbouw in het Vattenfall pilotprojectpark.

Zonnepark Symbizon wordt aangelegd op 5 hectare aan de Kievitsweg in Almere, ingeklemd tussen de snelwegen A6 en A27. Doel is om in dit pilot-project te laten zien dat akkerbouw en zonnepanelen goed kunnen samengaan. De grond wordt voor de duur van het project uitgegeven door het Rijksvastgoedbedrijf en de bouw wordt naar verwachting in de zomer afgerond.

'Wij bekijken of de combinatie mogelijkheden biedt', meldt Carel Kooij, namens Vattenfall projectleider van Symbizon. 'Het doel is zoeken naar een systeem voor het opwekken van zoveel mogelijk energie en optimaal gebruik van de grond voor de productie van voedsel. Dit sluit aan op de maatschappelijke discussie over het verlies van kostbare landbouwgrond voor het winnen van energie.'

Verschillende combinaties

Op het perceel worden verschillende combinaties van zonnepanelen en strokenteelt met onder meer aardappelen, koolsoorten, erwten, bonen, granen en grasklaver getest. Dit zijn gewassen die ERF en Hemus standaard ook al biologisch telen in stroken. Op het pilotperceel komen ook referentievelden met alleen de gewassen in stroken geteeld. Dit geeft informatie over de invloed van de zonnepanelen op de productie van de gewassen. In de combinatie variëren de gewasstroken tussen de panelen in breedte van 7 tot 14 meter.

Door strokenteelt af te wisselen met zonnepanelen, worden per hectare veel minder zonnepanelen aangelegd dan gebruikelijk is bij een zonnepark. Om te zorgen voor voldoende energie-opbrengst worden daarom dubbelzijdige zonnepanelen ingezet. Daarmee wordt het gereflecteerde licht van de bodem, de gewassen en de naastgelegen rijen ook opgevangen om te gebruiken voor de productie van zonne-energie. Ook gaan de panelen meedraaien met de zon om de opbrengst te maximaliseren. Het park krijgt een vermogen van 0,7MWp. Kooij: 'Normaal gaan we in Nederland uit van 950 vollasturen voor de productie van zonne-energie. Met deze panelen verwachten we een meeropbrengst van 20 procent.'

Meedraaien met de zon

Verder staan de panelen op het perceel in een vaste installatie op één poot. Ze kunnen daardoor meedraaien met de zon om de energieopbrengst verder te optimaliseren. TNO gaat i.s.m. Vattenfall en Aeres Hogeschool als onderdeel van het project een zonvolgalgoritme ontwikkelen om steeds de juiste balans te vinden tussen gewasopbrengsten en energieproductie. Het Algoritme wordt ontwikkeld vanuit het bijhouden van verschillende factoren zoals de gewasopbrengst, energieopbrengst en de effecten van kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid. Samen met Aeres Hogeschool gaan ERF en Hemus het effect van het zonvolgsysteem op de gewasopbrengst, ziekten en het gebruiksgemak voor de boer monitoren. De ervaring met strokenteelt landbouw die we ruimschoots hebben opgedaan, zetten we daarvoor in.  

'We besteden de vier jaar in dit project aan verzamelen van informatie en opdoen van kennis door meten en monitoren', verklaart Kooij. 'Daarna moet duidelijk zijn of er voldoende perspectief is om hiermee door te gaan.' Als het project is afgelopen, blijft het zonnepark Symbizon nog tien jaar staan. Voor het onderzoeksproject ontvangen de initiatiefnemers een bijdrage van de Topsector Energie.

Brondocumenten: Nieuwe Oogst 24-12-2021, Vattenfall
Foto: Vattenfall

 

Onze certificeringen