We kunnen aan de slag met Agroforestry


Nu het bestemmingsplan voor een deel van Noorderwold Eemvallei is goedgekeurd door de gemeente Zeewolde, kunnen we i.s.m. Hemus aan de slag met de uitvoering van onze plannen voor agroforestry.

Hemus heeft i.s.m. ERF en WUR een plan gemaakt voor een teeltsysteem waarbij het verhogen van de biodiversiteit een belangrijke doelstelling is. We gaan, op de 4 ha grond die door Hemus gepacht wordt van Stichting Flevo Landschap, onderzoeken en ervaren of de opbrengst van agroforestry in combinatie met strokenteelt het verdienmodel hiervoor kan vormen.  

Meer informatie:
Persbericht bestemmingsplan
Lees verder over agroforestry


 

Onze certificeringen